CỰA GÀ NÒI 2 LI 7 HÍT

  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Cựa gà nòi 2 li 7 hít được sản xuất từ thép cứng. khích thước và kiểu cách đúng chuẩn gà đá.

Sản phẩm liên quan: Cựa gà nòi 2 li 7 hít